باتشکر از خرید شما ….لطفا در نگهداری از گیاهان کوشا باشید

توجه:

گیاه شما در هنگام کاشت یا جابه جایی دچار استرس شده و نسبت به این تغییرات واکنشی مانند زرد شدن برگ های پیر گیاه که در پایین ترین قسمت گیاه حضور دارند، نشان خواهد داد که جای نگرانی نیست.

نیاز نوری: متوسط الی زیاد

گیاه شما به کم نوری مقاوم هست.

اما سعی کنید بیشتر از یک ماه در کم نوری نباشد زیرا دچار ریزش برگ خواهد داشت.

گیاه شما در محیط با نور کافی حتما رشد می کند و جوانه خواهد زد.

هرگونه ریزش برگ گیاه شفلرا بخاطر کمبود نور می باشد.

نور مسقیم آفتاب در زمستان برای گیاه ضرر ندارد.

نیاز آبی : متوسط

می توانید گیاه رو در هفته چندبار غبار پاشی کنید.

هر وقت سطح خاک خشک شد گیاه را آبیاری نمایید.

برای داشتن اطلاعات بیشتر در مورد گیاه شفلرا، می توانید از این “لینک” استفاده نمایید.

نظرات کسانی که این گیاه را از گل ورک خریدند:

از همه نظر عالیه گل ورک

سیستم ژاپنی گل ورک

© تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه برای گل ورک محفوظ است.